Retur och återbetalning

Rätt till återkallande

 

9.1 Kunder klassade som ”konsumenter” (dvs. fysiska personer som handlar för ändamål som inte är relaterade till någon kommersiell, yrkesmässig eller företagande verksamhet som de kan tänkas bedriva) har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att de mottar produkterna under det avtalet. För att utöva denna ångerrätt måste kunden kontakta Enervit S.p.A på e-postadressen support@enervit.com och ange: 

 

(i) att de avser att utöva ångerrätten

(ii) vilken beställning det gäller

 

9.2 Om kunden utövar ångerrätten enligt denna klausul ska:

 

(i) kunden returnera produkterna inom 10 arbetsdagar från datumet för återkallelsen som nämns i klausul 9.1;

(ii) kunden betala alla kostnader för att returnera produkterna;

(iii) Enervit S.p.A återbetala kunden så snart som möjligt, senast inom 30 dagar från det att man mottog återkallelsen som nämns i klausul 9.1, under förutsättning att:

- Produkterna returneras intakta;

- Den ursprungliga förpackningen returneras intakt;

- Eventuella tillbehör, bruksanvisningar etc. returneras intakta;

- Produkterna inte har använts

(iv) återbetalningen görs alltid via samma betalningsmetod som användes för köpet.

 

9.3 Om kunden utövar ångerrätten på ett sätt som inte överensstämmer med villkoren i klausul 9 har kunden inte rätt till återbetalning.

 

10.       Produktfel/Defekt vara

 

10.1 Kunder måste rapportera eventuella fel/defekter direkt till Enervit S.p.A ia e-post till support@enervit.com
10.2 Kunder som anses vara ”konsumenter” (enligt klausul 9.1) kan begära att säljaren tillhandahåller de rättsmedel som föreskrivs i lagstiftande dekret 206/05 (den italienska konsumentlagen) för fel och icke-överensstämmelser i produkterna vid leverans och att göra det inom de tidsramar som anges i artikel 132 i den italienska konsumentlagen.

 

11.       Produktansvar

Produktens tillverkare är ansvarig för eventuella skador som orsakats av defekta produkter.