Enervit’s certifieringar

British Retail Consortium British Retail Consortium

BRC for food safety

British Retail Consortium

Internationellt erkänd standard för livsmedelssäkerhet vars huvudsakliga mål är att stärka och främja livsmedelssäkerheten genom hela leveranskedjan. Användningen av BRC är ett nödvändigt krav för att exportera produkter och det är ett erkäns sätt att säkerställa företagets pålitlighet.

UNI EN ISO 14001 UNI EN ISO 14001

UNI EN ISO 14001

Internationell reglering vars syfte är att specificera kraven för ett miljöledningssystem, som en organisation kan använda för att utveckla sin miljöprestanda. Regleringen hjälper en organisation att uppnå önskade resultat för sitt miljöledningssystem, vilket inkluderar:

 • att uppnå miljöprestanda;
 • att uppfylla överensstämmelsekrav;
 • att uppnå miljömål
IAS IAS

UNI EN ISO 9001

Internationell reglering erkänd för kvalitetsledning. Målet är att hantera olika processers effektivitet för att regelbundet tillhandahålla produkter eller tjänster som uppfyller kundkrav och syftar till att höja kundnöjdheten. Dessutom tillhandahåller regleringen en underliggande organisationsmodell.

ORGANIC ORGANIC

ORGANIC

Europeisk reglering som säkerställer överensstämmelse hos produkter med en organisk metod i alla produktionsfaser, från start ute på fälten tills produkten hamnar i konsumentens hand. Den organiska produktionsmetoden syftar i huvudsak till att: 

 • skydda markens fruktbarhet på lång sikt;
 • öka biologisk mångfald;
 • arbeta med naturliga system;
 • odla utan användning av syntetiska kemiska produkter eller GMO (genetiskt modifierade organismer);
 • eliminera, eller i så stor grad som möjligt minimera, alla former av förorening.
International Fish Oil Standards International Fish Oil Standards

IFOS
International Fish Oil Standards

International Fish Oil Standards är en oberoende kanadensisk organisation som, på producenternas egen begäran, bedömer kvaliteten på kosttillskott enligt fyra parametrar som fastställts i enlighet med kriterierna från WHO och CNR i Washington D.C:

 1. Koncentration av aktiva ingredienser; 
 2. Renhet av produkten (frånvaro av föroreningar, som PCB och tungmetaller);
 3. Stabilitet (produktens färskhetsgrad).
Friend of the Sea Friend of the Sea

FOS

Friend of the Sea
 

Detta intygar att fisken som används för att göra EnerZona Omega3 RX erhålls genom hållbart fiske. Friend of the Sea tillämpar kriterierna som fastställts av FAO i riktlinjerna för fiskeriprodukter och verifierar att företagen inom fiskerisektorn som deltar i certifieringsprogrammet praktiserar selektiva fiskemetoder och minskar påverkan av sina verksamheter på ekosystemet.

ORIVO ORIVO

MARIN TRUST

Det certifierar råvarans spårbarhetskedja för ansvarsfull inköp och bearbetning.

GLUTEN FREE / PALM OIL FREE  GLUTEN FREE / PALM OIL FREE 

GLUTEN FREE / PALM OIL FREE 

Anläggningen i Erba är certifierad för glutenfri produktion. Produktionslinjen för ”bites” i Zelbio-anläggningen är certifierad för glutenfri produktion. Enervit har valt att inte använda palmolja i några av sina produkter.

CROSSED GRAIN TRADEMARK CROSSED GRAIN TRADEMARK

CROSSED GRAIN TRADEMARK

Crossed Grain Trademark är symbolen för AIC (Italienska Celiakiförbundet), vars märkning vägleder de som lider av celiaki i valet av livsmedel som beretts säkert och är lämpliga för de specifika behoven hos en glutenfri kost. Alla Enervit-produkter som har symbolen Crossed Grain Trademark uppfyller kraven i produktion, hantering och kontroll som föreskrivs av specifika tekniska specifikationer för att säkerställa frånvaron av gluten (maximal tillåten mängd: 20 ppm eller 20 mg / kg).

COLOGNE LIST  COLOGNE LIST 

COLOGNE LIST 

Våra Enervit Carbo Flow, Liquid Gel, One Hand Gel, Gel, After Sport, Pre Sport, Isotonic Drink, Salt Caps and Recovery Drink-produkter finns med på Cologne List® och har därmed genomgått oberoende kvalitetskontroller. Dessa utförs av ett av världens ledande laboratorier för analys av kosttillskott för prestationsförbättrande ämnen.

FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

FSC® - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

Enervit använder FSC®-certifierade pappers- och kartongförpackningar. På så sätt stöder man den ansvarsfulla förvaltningen av skogar och ekosystem.
FSC® (Forest Stewardship Council) är en internationell icke-statlig organisation som är oberoende och icke-vinstdrivande, skapad för att främja ansvarsfull förvaltning av skogar och plantager.
Märket tillämpas på produkter som innehåller trä, papper och derivat (inklusive kork) som kommer från skogar som förvaltas korrekt och ansvarsfullt, i enlighet med rigorösa miljömässiga, sociala och ekonomiska standarder.

FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FSC® FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

VEGANOK

I över 20 år har VEGANOK hjälpt konsumenter över hela världen att identifiera och välja produkter som är helt växtbaserade och har över tiden blivit en referenspunkt för alla som har antagit eller närmar sig en hållbar, etisk och hälsosam livsstil.
Enervit har fått tillstånd att använda VEGANOK-varumärket, vilket Enervit då kan använda för produkter som uppfyller VEGANOK:s etiska regler.