Vår Guide

sostenibilit_ sostenibilit_

De som älskar sport, som vi gör, kan inte heller låta bli att älska miljön; vare sig inom eller utanför företaget. Att vara på en arbetsplats som prioriterar sanna värden som passion, respekt, rättvisa och en sportkänsla (den positiva energi som gör oss till bättre människor) leder till att man behandlar Planeten, Naturen och Miljön på samma sätt. På Enervit är vi fullt medvetna om alla sociala och etiska ansvar vi har gentemot det samhället vi verkar i. Att praktisera miljömässig hållbarhet är en självklarhet och det innebär att ta hand om vår framtid och de generationer som följer. För att nå detta mål måste varje steg i produktionsprocessen fokusera på kundernas välbefinnande.

Vårt åtagande kan sammanfattas i följande 10 regler:

1. Kunskap är nyckeln

Att öka våra kollegors kunskap inom området innebär att göra dem medvetna om hur de kan bidra till att förbättra produkternas kvalitet.

 

2. Maximal övervakning

Övervaka alla företagets processer för att minska eventuellt avfall

 

3. Transparens

Alla råmaterial som används i våra produkter är av hög kvalitet och icke-GMO, och vår produktionsanläggning är certifierad enligt ISO 9001 och BRC.

 

4. Maximal övervakning av kvalitets- och miljöledningssystemet

Detta gör det möjligt för oss att hjälpa hela organisationen, genom alla aktiviteter.

 

5. Respekt för naturen och miljön

Vi har bara en jord och vi delar alla på den: djur, människor och växter.

shutterstock_1733899292 shutterstock_1733899292

Larianotriangeln vid Comosjön.

6. Full medvetenhet om allt vi gör

Detta gör att vi kan garantera kvalitet och säkerhet för våra produkter och miljön.


7. Vi gör plats för innovativa lösningar och teknologier
Vårt mål är att minska vår miljöpåverkan.

 

8. Innovation vs uppfinningar. Innovation är vår prioritet.

Det gör det möjligt för oss att ligga steget före.

 

9. Forskning, utveckling och kommunikation
Allt vi gör syftar till att tillfredsställa våra konsumenters behov, idag och i framtiden.


10. Kvalitet, miljön och livsmedelssäkerhet
Certifieringar ger prestige åt resultat. På så sätt kan vi garantera maximal excellens till våra kunder. 

shutterstock_1733899292 shutterstock_1733899292