Våra värderingar

Values Values

Our values

Italienskt ursprung
Forskning och passion för innovation
Vetenskap inom nutrition
Idrottsanda och laganda
Respekt för konsumenten
Motivation och prestation
En intern strategi med certifierad kvalitet
Erfarenhet och expertis
Innovativa teknologier
Säkerhet och ett urval av de bästa ingredienserna
Transparens och efterlevnad av regler och lagar
Internationalitet
Miljömässig hållbarhet
Social hållbarhet