Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

 

 

Allmänna försäljningsvillkor

 

Innehåll

 

1. Definitioner

2. Innehåll

3. Ingående av Försäljnings- och Köpeavtal 

4. Produkttillgänglighet

5. Pris, fraktkostnader, skatter och tullavgifter 

6. Genomföra beställning

7. Betalningsmetoder

8. Frakt och leverans

9. Ångerrätt

10. Produktfel/Defekt vara

11. Produktansvar

12. Integritet och sekretess

13. Felaktigheter i webbshoppen

14. Upphovsrätt

15. Tillämplig lag

16. För att kontakta oss

 

 1. Definitioner

 

De termer och fraser som nämns i dessa villkor specificeras nedan (definitioner i singular gäller även i plural och vice versa).

● Kund: varje fysisk eller juridisk person som köper en eller flera produkter genom webbshoppen och därmed accepterar de Allmänna Villkoren. 

● Enervit S.p.A.: företaget Enervit S.p.A, med säte på Viale Achille Papa 30, Milano, Italien. 

● Parterna: Enervit S.p.A. och kunden.

● Allmänna Villkor: dessa allmänna försäljnigsvillkor och eventuella nya versioner av dem som Enervit S.p.A. kan komma att publicera på webbshoppen. 

● Webbshopen: onlinebutiken, hanterad av Enervit S.p.A och tillgänglig via URL-adressen www.enervit.com, genom vilken det är möjligt att köpa produkter.

● Köpavtal: försäljnings- och köpeavtal för produkterna som ingås enligt klausul 3 mellan enervit S.p.A och Kunden genom webbshoppen. 

● Order: Produktbeställningar som görs av Kunden I enlighet med de Allmänna Villkooren och efterföljer förfarandet enligt klausul 6. 

● Orderbekräftelse: e-postmeddelandet genom vilket Enervit S.p.A informerar kunden om att ordern har accepterats. 

● Pris: försäljningspriset för produkterna som anges i webbshoppen och avser produkterna. 

● Produkter: produkterna i webbshoppen som är till försäljning.

● Konto: området i webbshoppen där kunden, efter autentisering, kan: (i) se och ändra sina personuppgifter och adressen där de beställda produkterna ska skickas; (ii) se tidigare beställningar; (iii) uppdatera sina integritetsinställningar; (iiii) komma åt andra eventuella specifika funktioner relaterade till deras aktivitet i webbshoppen. 

- Gästanvändare: en användare som använder webbshoppen utan registrering och autentisering endast för att genomföra en enskild beställning. (i) i detta fall kommer användarens personuppgifter och addresser där de beställda produkterna ska skickas inte att sparas; (ii) användaren har inte rätt att se tidigare beställningar och/eller komma åt andra eventuella specifika funktioner relaterade till hans/hennes/deras aktivitet i webbshoppen. 

 

2. Innehåll

 

2.1 Dessa Allmänna Villkor styr alla Försäljnings- och Köpeavtal och utgör en integrerad del av dessa.

2.2 Enervit S.p.A förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Villkoren när som helst, förstående att de Allmänna Villkor som publicerats i webbutiken vid tidpunkten för Kundens beställningar ska anses tillämpliga på Försäljnings- och Köpeavtalen. 

2.3 Vid konflikt mellan de Allmänna Villkoren och eventuella villkor som är tillämpliga på Försäljnings- och Köpeavtalen som publicerats i webbshoppen, ska de villkor som är mest fördelaktiga för Kunden tillämpas. 

 

3. Ingående av Försäljnings- och Köpeavtal

 

3.1 Enervit S.p.A. åtar sig att skicka Orderbekräftelsen till Kunden inom 2 arbetsdagar efter att ha mottagit Kundens beställning.

3.2 Försäljnings- och Köpteavtal ingås mellan Parterna när Kunden mottagit Orderbekräftelsen. Om Kunden inte mottar Orderbekräftelsen inom den tid som anges i klausul 3.1, ska beställningen anses avvisad av Enervit S.p.A och därmed inte ha någon verkan. 

3.3 Genom att placera en beställning intygar Kunden: att ha läst alla instruktioner om hur man köper produkter enligt klausul 6; att fullständigt acceptera de Allmänna Villkoren; och att ha läst all ytterligare information som finns I webbutiken, inklusive information som refereras via länkas. 

3.4 Ordrar lagras i webbshoppens databas enligt de förfaranden och i enlighet med de bestämmelser om integritet som gäller vid den tiden. Ordrar är tillgängliga genom att kontakta Enervit S.p.A genom kontaktuppgifterna som anges i klausul 16 och är också tillgängliga genom Kundens konto i det fall Kunden var inloggad på sitt konto när Kunden genomförde beställningen.

 

4.         Produkttillgänglighet

 

4.1 Utan att det påverkar bestämmelserna i klausul 4.3, anger Enervit S.p.A, med hänvisning till varje produkt som publiceras i webbshoppen, om produkten:

(i) finns i lager

(ii) inte finns i lager

4.2 Typen av produkter som publiceras i webbshoppen och och deras tillgänglighet kan variera när som helst utan något ansvar för Enervit S.p.A gentemot Kunden.

4.3 Om en produkt som visas som tillgänglig i lager när kunden gjorde en beställning och senare blir otillgänglig, måste Enervit S.p.A enligt klausul 3.2 antingen återbetala kunden för den otillgängliga produkten eller genom e-postmeddelande informera Kunden om när produkten(erna) i beställningen uppskattningsvis kommer att vara tillgängliga igen.

4.4 Enervit S.p.A. förbehåller sig rätten att inte ange produktens tillgänglighet för några eller alla de produkter som erbjuds i webbshoppen.

 

5.         Pris, fraktkostnader, skatter och tullavgifter

 

5.1 Det tillämpliga priset är det som publiceras i webbutiken i valutan för det land som refereras till när kunden gör beställningen.

5.2 Priset inkluderar moms om Produkterna skickas av Enervit S.p.A. och levereras inom EU. Om Produkterna skickas av Enervit S.p.A. och levereras utanför EU inkluderar priset inte moms. 

5.3 Priset inkluderar inte fraktkostnader. Enervit S.p.A. förbehåller sig rätten att begära att Kunden betalar för fraktkostnader, vilka kan variera beroende på typ av leverans, kvantitet, Produkternas volym, vikt och vilket land eller område Produkterna ska levereras till. 

5.4 Denna fraktkostnad anges separat från Priset innan Kunden lägger beställningen. Kunden betalar fraktkostnaden tillsammans med Priset för produkten(erna) enligt klausul 7. 

5.5 Alla skatter, avgifter, tullavgifter och/eller andra kostnader som föreskrivs av lagen i det land där Produkterna skickas och levereras är helt och hållet Kundens ansvar. Kunden kommer att betala dessa avgifter när Produkterna levereras, direkt till gällande skatte- och tullmyndigheter eller till fraktbolaget.

 

6.         Genomföra Beställning

6.1 För att göra en beställning måste Kunden antingen göra det som gästanvändare eller genom registrera sig i webbshopen. När Kunden registrerar sig måste de ange alla obligatoriska uppgifter och välja ett lösenord som används när de gör beställningar eller när de vill logga in på sitt konto.

6.2 Kunder kan köpa Produkter genom att välja dem från den del av webbshoppen som är dedikerad till den typen av produkt och lägga till dem i sin kundvagn. Om kunden vill köpa mer än en Produkt måste de upprepa ovanstående process för var och en. När Kunden har valt alla Produkter de vill ha och ska gå vidare med sin beställning måste de, om de inte redan gjort det, registrera sig enligt punkt 6.1 eller, om de redan har registrerat sig, logga in genom att ange sin e-postadress och sitt lösenord i fälten och klicka på "Fortsätt till kassan", eller fortsätta som gästanvändare. När systemet har kontrollerat att uppgifterna om den/de valda Produkten(erna) och leveransuppgifterna är korrekta måste Kunden välja en betalningsmetod, enligt klausul 7. Efter att ha valt betalningsmetod kan Kunden sedan lägga Beställningen genom att klicka på klicka på "Bekräfta beställning".

 

7.         Betalningsmetoder

 

7.1 Kunden kan betala order- och fraktkostnaderna enligt klausul 5 med kreditkort, PayPal, eller andra betalningsmetoder som anges av Enervit S.p.A i webbshoppen. Enervit S.p.A förbehåller sig rätten att ändra tillgängliga betalningsmetoder för kunder när som helst, förstående att de accepterade betalningsmetoderna är de som anges i webbshoppen vid tidpunkten för kundens beställning.

7.2 Vid betalning med kreditkort kommer order- och fraktkostnaderna enligt klausul 5 att debiteras kunden tillsammans med orderbekräftelsen som skickas av Enervit S.p.A. Kreditkortsuppgifterna som skickas vid beställning är skyddade och hanteras genom plattformen Stripe. Enervit S.p.A har ingen åtkomst till någon information om kreditkortet som har använts.

7.3 Vid betalning via PayPal kommer kunden att föras vidare till PayPals säkra webbplats när de genomför beställningen. Kunden kan slutföra betalningen av ordern och eventuella fraktkostnader enligt klausul 5 genom att använda sitt PayPal-konto i enlighet med PayPals användarvillkor vid tidpunkten för beställningen. Order- och fraktkostnaderna, enligt klausul 5, kommer att debiteras kundens PayPal-konto samtidigt som Enervit S.p.A skickar orderbekräftelsen.

7.4 Om Kunden har begärt faktura då de fyllt i sina faktureringsuppgifter, kommer Enervit S.p.A att skicka en detaljerad faktura till kunden via e-post eller post när beställningen skickas. Uppgifterna som tillhandahålls av kunden antas vara korrekta och används för att utfärda fakturan. Fakturan kan inte ändras när Enervit S.p.A väl har utfärdat den.

7.5 Informationen som tas emot av Enervit S.p.A används enligt klausul 7 för att uppfylla beställningar av produkter och för att ge återbetalningar om kunden utövar sin ångerrätt enligt klausul 9.

 

8.         Frakt och leverans

 

8.1 “Frakta” Produkterna av Enervit S.p.A innebär handlingen att överlämna dem från Enervit S.p.A. till de kurirer som valts enligt klausul 8.2. Enervit S.p.A. är inte skyldiga att skicka produkterna förrän de har mottagit betalning. När betalning har mottagits kommer Enervit S.p.A att skicka produkterna:

(i) i fall av tillgängliga produkter (enligt definitionen i klausul 4.):

- inom 2 arbetsdagar efter att ha mottagit debtieringen enligt klausul 7.2 för kreditkortsbetalningar

- inom 2 arbetsdagar från det att betalningsinformationen blev tillgänglig för Enervit S.p.A vid betalning med andra medel än kreditkort;

(ii) där en eller flera produkter inte är står som tillgängliga (enligt klausul 4.3) men produkterna finns tillgängliga på Enervit S.p.As lager när Kunden gör sin beställning: 

- inom 2 arbetsdagar efter att ha mottagit debtieringen enligt klausul 7.2 för kreditkortsbetalningar

- inom 2 arbetsdagar från det att betalningsinformationen blev tillgänglig för Enervit S.p.A vid betalning med andra medel än kreditkort;

8.2 Leverans kan ske inom gränserna för det land som är associerat med platsen för webbutiken som Kunden använder när köpprocessen påbörjar. Kunden är därför skyldig att ange en leveransadress i beställningsformuläret som ligger inom gränserna för det land som är associerat med butiken. 

”Butik” indikerar valet av butik som kan göras i menyn lägst upp till höger.

Butik IT: Italien 

Butik EN: Österrike, Belgien, Kroatien, Estland, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige.

Vi levererar INTE till följande länder: Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Finland, Grekland, Liechtenstein, Makedonien, Monaco, San Marino, Serbien, Slovakien, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och Vatikanstaten.

Vi levererar heller INTE till följande platser: Campione d'Italia, Ceuta och Melilla, Helgoland, Isle of Man, Kanarieöarna, Kanalöarna, Livigno, Jungholz och Mittelberg, Büsingen eller till några andra stater som inte nämns i listorna ovan.

Beställningar med en leveransadress utanför dessa gränser kommer att annulleras och det totala beloppet återbetalas i de fall det redan har betalats.

8.3 Enervit S.p.A. kommer att göra allt som står i dess makt för att säkerställa att produkterna som skickas enligt klausul 8.1 och 8.2 levereras av de valda kurirerna:

- i Italien inom 48/72 timmar från fraktdatumet.

- utanför Italien inom 5 dagar från fraktdatumet.

 

8.4 De leveransvillkort som anges i punkt 8.3 kan inte i något fall anses bindande. Enervit S.p.A kan inte direktövervaka leveranser efter det att Produkterna har skickats, och kan därför inte på något sätt hållas ansvariga för leveransförseningar.

8.5 För att Kunder ska kunna övervaka orderförloppet ska Enervit S.p.A. generera ett ordersnummer som, när det väl har lagts till i avsnittet "Mina beställningar", är tillgängligt från vilken sida som helst i webbshoppen. Detta ordernummer gör det möjligt för kunder att spåra statusen för sina ordrar och kontrollera alla orderdetaljer.

8.6 Kunder kan också kontrollera sin orderstatus med hjälp av funktionen "Spåra beställning" som tillhandahålls av den valda leveranskuriren. Detta är endast möjligt efter det att produkterna har skickats. Kunder kan använda funktionen genom att logga in på sitt konto eller använda e-postmeddelandet med spårningsinformation från Enervit S.p.A.

8.7 När Produkterna har levererats måste Kunden eller andra personer på den leveransadress som anges i Orderbekräftelsen som har utsetts för detta av Kunden verifiera att:

(i) korrekt antal korrekta produkter har levererats enligt vad som anges på kurirens leveransdokument (DDT);

(ii) Produktens förpackning/förpackning är intakt, inte skadad, inte blöt eller på något sätt ändrad, inklusive dess förseglingsmaterial.

8.8 Eventuella skador på Produktförpackningen måste omedelbart göras gällande av Kunden genom en skriftlig kontrollförbehållning på kurirens leveransbevis. Så snart kurirens dokument är undertecknat utan invändningar kan Kunden inte göra någon ytterligare invändning till Enervit S.p.A. om leveransens yttre skick.

8.9 Produkter kan endast levereras av bud till Kunden eller till personer auktoriserade av Kunden; den person till vilken Produkterna levereras måste skriva under för att intyga leveransen. Bud levererar inte till postlådor eller genom att lämna Produkterna i brevlådor eller liknande ställen.  

8.10 Frakt och Leverans

 

(i) Leveranser i Italien: Hemleveranser är kostnadsfria för beställningar på minst €49.00. För beställningar under €49.00 utgår en fraktkostnad på €6.90.

(ii) Leveranser utanför Italien: För leveranser utanför Italien gäller fraktfri leverans på beställningar på minst €59.00. För beställningar under €59.00 tillkommer en variabel fraktkostnad att debiteras kunden, beroende på ursprungslandet för beställningen (vänligen se fraktkostnadstabellen för olika länder nedan).

 

FRAKTKOSTNADSTABELL FÖR EUROPEISKA LÄNDER:

 

EUR 1

- Österrike: 9.90 EUR
- Belgien: €9.90
- Luxemburg: €9.90
- Tyskland: €9.90
- Nederländerna: €9.90


EUR 2

- Danmark: €12.90
- Frankrike: €12.90
- Spanien: €12.90

 

EUR 3

- Kroatien: €14.90
- Polen: €14.90
- Slovenien: €14.90
- Ungern: €14.90


EUR 4

- Estland: €19.90
- Irland: €19.90
- Lettland: €19.90
- Litauen: €19.90
- Portugal: €19.90
- Rumänien: €19.90
- Sverige: €19.90

 

9.         Ångerrätt

 

9.1 Kunder klassade som ”konsumenter” (dvs. fysiska personer som handlar för ändamål som inte är relaterade till någon kommersiell, yrkesmässig eller företagande verksamhet som de kan tänkas bedriva) har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att de mottar produkterna under det avtalet. För att utöva denna ångerrätt måste kunden kontakta Enervit S.p.A på e-postadressen support@enervit.com och ange:

(i) att de avser att utöva ångerrätten

(ii) vilken beställning det gäller

 

9.2 Om kunden utövar ångerrätten enligt denna klausul ska:

(i) kunden returnera produkterna inom 10 arbetsdagar från datumet för återkallelsen som nämns i klausul 9.1;

(ii) kunden betala alla kostnader för att returnera produkterna;

(iii) Enervit S.p.A återbetala kunden så snart som möjligt, senast inom 30 dagar från det att man mottog återkallelsen som nämns i klausul 9.1, under förutsättning att:

-      Produkterna returneras intakta;

-      Den ursprungliga förpackningen returneras intakt;

-      Eventuella tillbehör, bruksanvisningar etc. returneras intakta;

-      Produkterna inte har använts

(iv) återbetalningen görs alltid via samma betalningsmetod som användes för köpet.

 

9.3 Om kunden utövar ångerrätten på ett sätt som inte överensstämmer med villkoren i klausul 9 har kunden inte rätt till återbetalning.

 

10.       Produktfel/Defekt vara

 

10.1 Kunder måste rapportera eventuella fel/defekter direkt till Enervit S.p.A ia e-post till support@enervit.com.


10.2 Kunder som anses vara ”konsumenter” (enligt klausul 9.1) kan begära att säljaren tillhandahåller de rättsmedel som föreskrivs i lagstiftande dekret 206/05 (den italienska konsumentlagen) för fel och icke-överensstämmelser i produkterna vid leverans och att göra det inom de tidsramar som anges i artikel 132 i den italienska konsumentlagen.

 

11.       Produktansvar

Produktens tillverkare är ansvarig för eventuella skador som orsakats av defekta produkter. 

 

12. Integritet och sekretess

Vänligen se integritetspolicyn längst ner på denna sida

 

13.       Felaktigheter i webbshoppen

13.1 Enervit S.p.A. kontrollerar kontinuerligt webbshoppen för att undvika fel eller oklarheter. Det är dock möjligt att webbshoppen kan innehålla fel, oklarheter eller utelämnanden.

13.2 Enervit S.p.A. har rätt att ändra eventuella fel, oklarheter eller utelämnanden som finns i webbshoppen även efter det att en beställning har lagts, samt rätten att ändra eller uppdatera informationen när som helst utan förvarning till Kunden.

 

14.       Upphovsrätt

Alla immateriella rättigheter som är kopplade till webbshoppen (inklusive dess innehåll) är exklusiv egendom av Enervit S.p.A.s webbshopp och dess innehåll får inte reproduceras helt eller delvis, överföras med elektroniska eller konventionella medel, modifieras, länkas eller användas för något ändamål alls utan Enervit S.p.A:s skriftliga samtycke.

 

15.       Tillämplig lag

15.1 De Allmänna Villkoren och Försäljnings- och Köpeavtalen omfattas av italiensk lag.

15.2 Alla tvister som kan uppstå i samband med de Allmänna Villkoren och/eller försäljnings- och köpeavtalen är föremål för Milanos domstols exklusiva jurisdiktion.

 

16.       För att kontakta oss

För mer information eller hjälp angående webbshoppen, Försäljningavtal, Köpeavtal eller hur man genomför köp, kan kunderna kontakta Enervit S.p.A. genom vår ”Kontakta oss”-sida eller via e-post på support@enervit.com.