Privacy Policy

I enlighet med och till följd av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter (“GDPR”) och dekret 196/2003 (italiensk integritetskod) fastställs vissa skyldigheter för de subjekt som utför behandling av personuppgifter som hänvisas till andra subjekt.

ENERVIT S.p.A (“företaget” eller “Enervit”) vill i följande avsnitt informera dig om ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter (dessa definieras i artikel 4 paragraf 1 nr 2 GDPR) som samlas in genom webbplatsen  [●].

1.      REGISTERANSVARIG OCH DATASKYDDSANSVARIG 

Registeransvarig för personuppgifterna är Enervit S.p.A. med säte i Via Achille Papa, 30, 20149, Milano, Italien, genom sina tillfälliga rättsliga representanter (nedan kallad “registeransvarig”).

Registeransvarig kan kontaktas via e-post på följande adress: privacy@enervit.com eller på följande adress: Via Achille Papa, 30, 20149, Milano, Italien.

Företaget har utsett en dataskyddsansvarig (Data Protection Officer, eller “DPO”), i enlighet och till följd av artikel 37 och Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, som kan kontaktas för frågor via e-post på följande adress: dpo@enervit.com. 

2.      KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

De personuppgifter som behandlas av registeransvarig är de som tillhandahålls av användaren när denne använder hemsidan [●] eller vid registrering av tjänster/program som finns tillgängliga och/eller vid köp av produkter som erbjuds av Enervit, såsom:

a)      namn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer;

b)     information som är nödvändig för tillhandahållandet av webbshoppen, som till exempel de uppgifter som krävs för att utföra betalningar och leveransadress för de köpta produkterna;
(c)     information om dina vanor, preferenser och intressen för att kunna skicka personliga erbjudanden och kampanjer.

3.      LAGLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN 

De personuppgifter som användaren lämnar när de använder hemsidan  [●]  behandlas av registeransvarig i enlighet med gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter. Behandlingar av dina personuppgifter av Enervit S.p.A. syftar till att uppnå följande ändamål:

a)     Köpaktiviteter (i butiker eller online): De personuppgifter som lämnas kommer att användas för etablering, hantering, utförande och/eller avslutning av det avtal som ingås online. De uppgifter du lämnar kommer att behandlas av registeransvarig för att hantera beställningsordern med hänvisning till, exempelvis, betalning, leverans, hantering av returer, kundsupport, administrativa och redovisningsmässiga ändamål relaterade till hanteringen av ordern och uppfyllandet av skyldigheter enligt gällande lagstiftning. Vid betalning med kreditkort kommer de grundläggande uppgifterna för genomförande av transaktionen (kreditkortsinnehavare, kredit-/betalkortsnummer, utgångsdatum, säkerhetskod) att behandlas av behöriga kreditinstitut eller eventuellt av företag som ansvarar för bedrägeribekämpning genom krypterat protokoll utan att en tredje part kan komma åt dessa på något sätt. Denna information kommer aldrig att visas eller lagras av säljaren;

Legal basis: for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract and for compliance with a legal obligation to which the controller is subject - art. 6 paragraf 1 letter b) c) of the GDPR.

b)    Participation in general promotional activities. Participation in prize contests and/or loyalty programs: your data may be processed to enable you to participate in loyalty programs, prize contests, and/or take advantage of discounts for Enervit fidelity card holders. The data will be processed to allow the user to accumulate points to be used to access prizes provided by the same.
Laglig grund: för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås och för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige är föremål för - art. . 6 paragraf 1 bokstav b) c) i GDPR.

c)     Marknadsföringsaktiviteter online: Om du bestämmer dig för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer dina personuppgifter, efter ditt samtycke, att behandlas av registeransvarig för att skicka kommersiell- eller marknadsföringskommunikation, uppdateringar, till exempel, till de senaste trenderna, nya produkter, exklusiva erbjudanden, speciella event och kampanjer. Användare kan prenumerera på nyhetsbrevet genom: (i) Pop Up NL & Banner på hemsidan, (ii) på sidan ”Mitt Konto”, (iii) när de köper produkter, (iv) via sidfoten. Du kan ge ditt samtycke genom att använda de kryssrutorna vid de olika sektionerna.

För att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet klickar du enkelt på avregistreringslänken längst ner i de e-postmeddelanden du fått eller genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen support@enervit.com.

För att jämföra och eventuellt förbättra resultaten av kommunikationen använder registeransvarig system för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringskommunikationer utrustade med en rapporteringsmekanism, av vilken registeransvarig kommer att kunna veta, exempelvis: antal läsare, öppningar och klick; typen av enhet som används för att läsa kommunikationen (stationär, mobil); antalet användare som ännu inte har bekräftat registreringen; antalet e-postmeddelanden som skickats per datum/timme/minut; detaljer om e-postmeddelanden som levererats jämfört med de som skickats; listan över personer som avregistrerat sig från nyhetsbrevet; öppning av e-postmeddelanden och klick på enskilda länkar; problem med att visa meddelandet; länkspårning (dvs. Antalet klick på länkarna i meddelandet); klickspårning (vilka länkar som har klickats på). All denna data används för att jämföra och eventuellt förbättra resultaten av kommunikationen.

Laglig grund: samtyckte till behandling av personuppgifter – art.6 punkt 1 bokstav a) i GDPR.

d)      Registrering på webbplatsen [●]: Om du väljer att registrera dig på webbplatsen behandlar registeransvarig, endast efter ditt uttryckliga och specifika samtycke, personuppgifter för registrering på webbplatsen. När du tillhandahåller ditt förnamn, efternamn, e-postadress och anger ett lösenord, kommer dessa att behandlas för att skapa ditt personliga konto, för att påskynda köpprocessen, för att låta dig se statusen för ordrar och ta emot uppdateringar om genomförda köp, lägga till och ändra dina uppgifter och eventuella "Preferenser" som kommer att förbättra navigeringen, uppdatera ditt konto och visa historiken över returer. 

När du registrerar dig på webbplatsen och när du skapar ditt personliga konto läggs användaren till i lojalitetsprogrammet. Uppgifterna kommer därför också att behandlas för detta ändamål och för att låta användaren samla poäng för att användas för att få tillgång till priser som tillhandahålls av samma. 

Laglig grund: samtycke till behandling av personuppgifter - art. 6 punkt 1 bokstav a) i GDPR.

e)     Profilering av fysisk person: Endast efter ditt uttryckliga och specifika samtycke kommer registeransvarig att tillhandahålla personuppgifter för profilering, eller analys av dina preferenser syftande till att skapa anpassat innehåll och erbjudanden. 

Laglig grund: samtycke till behandling av personuppgifter - art. 6 punkt a) i GDPR.

f)     Intern analys och säkerhet: De personuppgifter som samlats in kan behandlas av registeransvarig för att utföra interna kommersiella analyser, inklusive dataanalys, forskning, trendanalys, samt för statistiska ändamål och undersökningsändamål.

Laglig grund: för de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige – art 6 bokstav f) i GDPR.

g)      Försvar i domstol för registeransvariges rättigheter: Registeransvarig kan lämna ut information om de berörda parterna till myndigheter som ansvarar för tillämpningen av lagar, förordningar och rättsakter, samt tredje parter i tvister eller i domstol, samt i syfte att återvinna krediter. 

Laglig grund: för de legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige – art 6 bokstav f) i GDPR.

4.      BEHANDLING

Med avseende på ändamålen som hänvisas till i punkt a) i det föregående avsnittet är det obligatoriskt att lämna dina personuppgifter och samtycka till dess behandling. Att inte ge samtycke kommer att göra det omöjligt för företaget att fortsätta med etableringen, hanteringen, utförandet och/eller avslutningen av köpeavtalet. Det blir omöjligt att utföra, till exempel, aktiviteter relaterade till betalning, leverans, hantering av returer, kundsupport, administrativa och redovisningsmässiga ändamål relaterade till hanteringen av ordern och uppfyllandet av skyldigheter enligt gällande lagstiftning. 

Med avseende på ändamålen som hänvisas till i punkt b) i det föregående avsnittet är det frivilligt att lämna dina personuppgifter och samtycka till dess behandling. Att inte ge samtycke kommer att göra det omöjligt för företaget att låta dig prenumerera på nyhetsbrevet, att skicka kommersiell e-post eller marknadsföringskommunikationer, uppdateringar om till exempel senaste trender, nya produkter, exklusiva erbjudanden, speciella evenemang och kampanjer. Att inte lämna data kommer också att resultera i att användaren inte kan delta i lojalitetsprogram eller några rabattinitiativ. 

Med avseende på ändamålen som hänvisas till i punkt c) i det föregående avsnittet är det obligatoriskt att lämna dina personuppgifter och samtycka till dess behandling. Att inte ge samtycke kommer att göra det omöjligt för ENERVIT att låta dig registrera dig på webbplatsen, skapa ett personligt konto, påskynda köpprocessen, se status för ordrar och ta emot uppdateringar om köp, möjligheten att uppdatera personliga inställningar och kontopreferenser, samt att se orderhistoriken.

Med avseende på ändamålen som hänvisas till i punkt d) i det föregående avsnittet är det frivilligt att lämna dina personuppgifter och samtycka till dess behandling. Att inte ge samtycke kommer att göra det omöjligt för företaget att utföra profilering, eller utföra analys av dina preferenser för att skapa anpassat innehåll och erbjudanden. 

Med avseende på ändamålen som hänvisas till i punkt f) och g) i det föregående stycket är det obligatoriskt att lämna personuppgifter och samtycka till deras behandling. Att inte ge samtycke kommer att göra det omöjligt för företaget att utföra de aktiviteter som anges däri.

5.      METODER FÖR BEHANDLING OCH LAGRING AV DATA

Registeransvarig behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den gällande lagstiftningen om integritetsskydd. Registeransvarig behandlar personuppgifter med hjälp av IT- och/eller telematikverktyg samt med organisatoriska och logiska förfaranden som är strikt relaterade till de ändamål som anges i denna policy, samtidigt som man antar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra åtkomst, avslöjande, obehörig ändring eller förstörelse av personuppgifter, deras förlust samt deras olagliga och felaktiga användning. 

Företaget kan dock inte garantera sina användare att de vidtagna åtgärderna för webbplatsens säkerhet och överföring av data och information på webbplatsen kan begränsa eller utesluta någon risk för obehörig åtkomst eller förlust av data via användarens enheter. Av denna anledning rekommenderas det att webbplatsens användare ser till att deras dator är utrustad med adekvat programvara för att skydda överföring av data (såsom uppdaterade antivirusprogram) och att deras internetleverantör har antagit lämpliga åtgärder för säkerheten vid dataöverföring på nätet. Företaget åtar sig även att behandla data enligt principerna om korrekthet, laglighet och öppenhet, att samla in data i den omfattning som är nödvändig och exakt för behandling samt att endast tillåta dess användning av behörig personal för ändamålsenliga syften. Förvaltningen och lagringen av personuppgifter som samlats in kommer att ske i arkiv eller på servrar belägna inom Europeiska unionen och ägda av registeransvarig och/eller av tredjepartsföretag utsedda som externa dataprocessorer för behandling och som i vilket fall som helst för närvarande är belägna i Italien. 

Med avseende på de olika ändamål för vilka data samlas in kommer personuppgifter att behållas under den tid som är strikt nödvändig för att uppnå detta syfte och i enlighet med den aktuella relevanta lagstiftningen. 

I vilket fall som helst kommer företaget att se till att undvika användning av data på obestämd tid genom att regelbundet, på lämpligt sätt, kontrollera den effektiva varaktigheten av användarens intresse som de hänvisar till.

6.      KOMMUNIKATION AV PERSONUPPGIFTER

Den insamlade datan kommer inte att spridas på något sätt, utan kommer att behandlas inom gränserna och för de ändamål som beskrivs av: 

a)   anställda/samarbetspartners i företaget på grundval av lämpliga driftsinstruktioner (till exempel administrativa, kommersiella, marknadsförings-, juridiska, systemadministratörer, etc.), utsedda som auktoriserade personer för behandling enligt art. 29 i GDPR; 

b)   tredje parter - som har utsetts till externa databehandlare enligt art. 28 i GDPR - som registeransvarig använder eller skulle kunna använda inom ramen för använda i samband med hanteringen av avtalsförhållande, tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds och för de tekniska/organisatoriska behoven av dess verksamhet; 

c)   personer, offentliga och privata, som kan få tillgång till data enligt lagstiftning, förordning eller gemenskapslagstiftning, inom de gränser som fastställs av dessa regler; 

d)   personer som behöver få tillgång till data för ändamål relaterade till det kontraktsmässiga förhållandet mellan parterna, inom de gränser som är strikt nödvändiga för utförandet av hjälpuppgifter (till exempel banker och kreditinstitut, tekniska tjänsteleverantörer, hostingtjänster, IT-företag, kommunikationsbyråer, postbud och leveransföretag); 

e)   medarbetare och/eller konsulter, inom de gränser som är nödvändiga för utförandet av deras professionella uppdrag. 

Den uppdaterade listan över databehandlare och personer som är auktoriserade att behandla uppgifter hålls vid huvudkontoret för registeransvarig och är tillgänglig för den berörda parten, på begäran som ska skickas till adresserna för Registeransvarig.

7.      DATAÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES ELLER INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Hanteringen och lagringen av personuppgifter kommer att ske på servrar som tillhör den Registeransvarig och/eller tredjepartsföretag som är utsedda som externa databehandlare belägna inom Europeiska unionen. Personuppgifter kan komma att överföras utomlands, i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning, även till länder utanför EU. Överföringen till länder utanför EU, utöver de fall där detta garanteras av kommissionens beslut om lämplighet, genomförs på ett sådant sätt att lämpliga garantier tillhandahålls i enlighet med artiklarna 46 eller 47 eller 49 i förordningen.

8.      RÄTTIGHETER FÖR DEN REGISTRERADE

Som den registrerade har du rätt att när som helst utöva de rättigheter som tillkommer dig enligt artiklarna 15, 16, 17, 18, 20 och 21 i GDPR, vilka särskilt innebär rätten att: 

a) Från Registeransvarig enligt artikel 15 få bekräftelse på om personuppgifter behandlas eller inte samt i så fall få tillgång till uppgifterna och information såsom: (i) ändamålen med behandlingen; (ii) kategorierna av personuppgifter; (iii) mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare som är belägna i tredje länder eller internationella organisationer; (iv) om möjligt, den tid under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period; 

b) Från Registeransvarig enligt artikel 16 få rättelse av felaktiga personuppgifter utan dröjsmål; med beaktande av ändamålen med behandlingen har den registrerade rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade genom att tillhandahålla en ytterligare förklaring; 

c) Från Registeransvarig enligt artikel 17 få sina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Dataskyddsansvarig har skyldighet att radera personuppgifter utan dröjsmål om ett av de skäl som anges i punkt 1 i artikel 17 finns; 

d) Från Registeransvarig enligt artikel 18 få begränsning av behandlingen när en av de hypoteser som regleras i punkt 1 i artikel 18 inträffar; 

e) Från Registeransvarig enligt artikel 20 få dataportabilitet eller att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format ta emot sina personuppgifter som lämnats till en Registeransvarig. Den registrerade har också rätt att överföra sådana uppgifter till en annan Registeransvarig utan hinder från den första Registeransvarig till vilken de har lämnats om villkoren enligt artikel 20 punkt 1 är uppfyllda. Slutligen har den registrerade rätt att få personuppgifterna direkt överförda från en Registeransvarig till en annan om det är tekniskt genomförbart; 

f) Invända, helt eller delvis, enligt artikel 21, mot behandlingen av sina personuppgifter.

Det bör även noteras att den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen baserad på det samtycke som gavs innan återkallelsen, utan att det påverkar konsekvenserna som anges ovan angående vägran att tillhandahålla sådana uppgifter.

Du har också rätt att lämna in klagomål till den tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter som är baserad på Via Piazza Venezia nr. 11 - 00187 Rom, e-post: urp@gpdp.it. 

Du kan ställa frågor gällande dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@enervit.it. 

ENERVIT kommer att svara på frågor från den registrerade inom en månad, utom i fall av särskild komplexitet, för vilket det kan ta upp till maximalt tre månader. I vilket fall som helst kommer den Registeransvarig att ge den registrerade skälet till det försenade svaret inom en månad från förfrågan. Utfallet av förfrågan kommer att lämnas skriftligt eller i elektronisk form. Vid begäran om rättelse, radering och begränsning av behandling kommer den Registeransvarig att kommunicera resultaten av de förfrågningar som mottagits av den registrerade till var och en av mottagarna av deras data, om detta inte visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning. 

Företaget specificerar att en avgift kan begäras från den registrerade om ansökningarna visar sig vara ogrundade, överdrivna eller upprepade; i detta avseende kommer den Registeransvarig att tillhandahålla ett register för att spåra begäranden om ingripande.

9.      ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Registeransvarig förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela användarna på webbplatsen [●]. Vänligen konsultera därför denna sida regelbundet och hänvisa till det datum för senaste ändring som anges längst ner på sidan. Om ändringarna som görs i denna integritetspolicy inte accepteras kan den registrerade begära att den Registeransvarig raderar deras personuppgifter. Om inte annat anges kommer den tidigare integritetspolicyn att fortsätta gälla för personuppgifter som samlats in fram till dess.

 

Senast uppdaterad: 17/11/2022