Idrottsanda är positive energi som lyfter oss.

Vårt uppdrag

I över 40 år har passionen för sportnutrition drivit vår vetenskapliga forskning. Dag ut och dag in, tack vare denna unika erfarenhet, uppfinner, testar, utvecklar och producerar vi högkvalitativa funktionslivsmedel och innovativa kosttillskott samtidigt som vi respekterar miljön, människor och samhällen till fullo, för att på ett trovärdigt sätt bidra till hållbarhet. 
Vår metod är att genom vår in-house-lösning tillfredsställa näringsbehoven hos idrottsutövare, de som är hälsomedvetna och de som vill hålla sig i form.

Research & Development Research & Development

Vår vision

Att hjälpa alla att förbättra livskvaliteten genom att främja kulturen av positive nutrition, värdet av fysisk aktivitet och ett åtagande för ansvarsfull, hållbart beteende inom sociala och miljömässiga områden.

Our Mission Our Mission

Gå till:  Våra värderingar